webサイトデザインAI入門科授業用ブログ

池袋フェリカテクニカルアカデミーの求職者支援訓練の授業解説ブログです。

wordpressのURLを書き換える

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, '古いサイトのURL', '新しいサイトのURL') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, '古いサイトのURL', '新しいサイトのURL');
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, '古いサイトのURL', '新しいサイトのURL');
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'古いサイトのURL', '新しいサイトのURL');